De klachten

Remtrillingen zijn de trillingen die worden gevoeld via het stuurwiel en het onderstel als het rempedaal met bepaalde snelheden of krachten wordt ingetrapt. Dat kan variëren van nauwelijks merkbare trillingen tot heftig schudden – voelbaar via het rempedaal of het stuurwiel.

Remklachten;
Door de steeds verdere verfijning van materialen, toleranties in montage en kwaliteitsbewustzijn worden zelfs kleine afwijkingen in remschijven door de inzittenden waargenomen. Een trilling in het stuur of rempedaal is immers direct voelbaar; remgeluid is hoorbaar. Er zijn vier direct aanwijsbare oorzaken:

Run-out is slingering van de remschijf. Dit kan ontstaan door tolerantie tussen remschijf en naaf of vervorming van de remschijf. De slingering van de schijf is voelbaar in het stuurwiel. De remschijf en -blokken liggen niet parallel!

De klachten

Disc Thickness Variaton (DTV) is het verschil in dikte van de schijf op verschillende meetpunten in het radiale vlak. DTV is het logische gevolg van de verschillen in materiaalstructuur, Run-out en steeds wijzigende remomstandigheden zoals omgevingstemperatuur, vocht en materiaalbelasting. DTV is duidelijk voelbaar in het rempedaal. Remschijf en -blokken liggen wederom niet parallel.

Roughness veroorzaakt het hoog of laag frequent trillen van de remklauw. Dit komt door verschil in oppervlaktestructuur tussen remschijf en blokken. De oppervlakteruwheid is niet meer conform de specificaties van de fabrikant.

Uneven brake surface buildup  Trillingen in de remmen worden veroorzaakt door een ongelijkmatige opeenhoping van remblokmateriaal op het wrijvingsoppervlak van de remschijf. Dit kan gebeuren bij het onjuist- of niet volledig inlopen van de combinatie remschijf / / remblok of bij het plaatsen van mindere/andere kwaliteit remblokmateriaal.